Jauniešu atbalsta programma ( gadam)

Nepieciešamā summa:

$11700

Jauniešu atbalsta programma ( gadam)

Vecums:

13-29

Valsts:

Latvia

Dzīvesvieta:

Riga

Diagnoze:

trauksme, depresija, vientulība, mācīšanās grūtības

Nepieciešams:

sociālā atbalsta programma

Patīk:

radošas un izglītojošas nodarbības

$0 no $11700

Ziedots

1

Atbalstītāji

1

Sekotāji

Atbalsti

Organizācijas redzeslokā ir jaunieši ar ļoti dažādu dzīves pieredzi un problēmām

Product purchased may vary from photo. Learn more

Organizācijas redzeslokā ir jaunieši ar ļoti dažādu dzīves pieredzi un problēmām (veselības un uzvedības traucējumi, vieglas
 un smagas garīgās attīstības traucējumi, fiziska un psiholoģiska vardarbība, seksuālā vardarbība, policijas redzeslokā nonākušie, 
narkotisko vielu un alkohola atkarīgie, jaunieši no audžuģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ģimenēm, kurās aug brālis/māsa ar funkcionāliem traucējumiem.). 
Ņemot vērā ieilgušo izolācijas periodu Covid 19 pandēmijas dēļ, kas vēl jo vairāk ir ierobežojis jauniešu iespējas, radījis trauksmi un neziņu, vēlamies aktivizēt gan savstarpējās, gan sabiedrības integrācijas pasākumus. 
Lai atbalstītu jauniešus, ir svarīgi organizēt un jēgpilni aizpildīt jauniešu brīvo laiku, motivēt un sniegt atbalstu grūtībās, lai palīdzētu jauniešiem integrēties jaunajā vidē, gūt jaunas iemaņas, zināšanas un celt viņu pašvērtējumu
 un rast mieru un drošības sajūtu. 

Organizācijas “Palīdzēsim.lv” darbības rezultāti liecina, ka, īstenojot iekļaujošās izglītības pasākumus jauniešiem, ir augusi interese un iniciatīva iesaistīties nodarbībās, uzlabojušās sekmes, kā arī atrasta piemērotākā profesija. Jaunieši tiek motivēti izglītības un aroda iegūšanai, iepazīstināti ar dažādu mācību priekšmetu pielietojumu dzīvē, kā arī izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem tiek integrēti sabiedrībā, piedaloties pasākumos kopā ar pārējiem jauniešiem. Ar savstarpējo integrāciju tiek veicināta arī līdzcietība, tolerance un sabiedriskā pienākuma apziņa.

Programmas mērķis ir īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus, kas stabilizētu jauniešu psihoemocionālo stāvokli, preventīvi risinātu sociālās problēmas, motivētu tālākai izglītības ieguvei, piemērotas darba vietas atrašanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vardarbības mazināšanai, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās integrācijas nozīmīgumam.

Programmas ietvaros tiks organizētas praktiskās nodarbības, diskusijas, aktivitātes par jauniešiem aktuālām tēmām.

Organizācijas redzeslokā ir jaunieši ar ļoti dažādu dzīves pieredzi un problēmām (veselības un uzvedības traucējumi, vieglas
 un smagas garīgās attīstības traucējumi, fiziska un psiholoģiska vardarbība, seksuālā vardarbība, policijas redzeslokā nonākušie, 
narkotisko vielu un alkohola atkarīgie, jaunieši no audžuģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, ģimenēm, kurās aug brālis/māsa ar funkcionāliem traucējumiem.). 
Ņemot vērā ieilgušo izolācijas periodu Covid 19 pandēmijas dēļ, kas vēl jo vairāk ir ierobežojis jauniešu iespējas, radījis trauksmi un neziņu, vēlamies aktivizēt gan savstarpējās, gan sabiedrības integrācijas pasākumus. 
Lai atbalstītu jauniešus, ir svarīgi organizēt un jēgpilni aizpildīt jauniešu brīvo laiku, motivēt un sniegt atbalstu grūtībās, lai palīdzētu jauniešiem integrēties jaunajā vidē, gūt jaunas iemaņas, zināšanas un celt viņu pašvērtējumu
 un rast mieru un drošības sajūtu. 

Organizācijas “Palīdzēsim.lv” darbības rezultāti liecina, ka, īstenojot iekļaujošās izglītības pasākumus jauniešiem, ir augusi interese un iniciatīva iesaistīties nodarbībās, uzlabojušās sekmes, kā arī atrasta piemērotākā profesija. Jaunieši tiek motivēti izglītības un aroda iegūšanai, iepazīstināti ar dažādu mācību priekšmetu pielietojumu dzīvē, kā arī izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem un/vai garīgās attīstības traucējumiem tiek integrēti sabiedrībā, piedaloties pasākumos kopā ar pārējiem jauniešiem. Ar savstarpējo integrāciju tiek veicināta arī līdzcietība, tolerance un sabiedriskā pienākuma apziņa.

Programmas mērķis ir īstenot dažādus sociālā atbalsta pasākumus, kas stabilizētu jauniešu psihoemocionālo stāvokli, preventīvi risinātu sociālās problēmas, motivētu tālākai izglītības ieguvei, piemērotas darba vietas atrašanai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vardarbības mazināšanai, kā arī brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības uzmanības piesaistīšanu sociālās integrācijas nozīmīgumam.

Programmas ietvaros tiks organizētas praktiskās nodarbības, diskusijas, aktivitātes par jauniešiem aktuālām tēmām.

Nesen sniegtais atbalsts